Het Oerlandschap

The primeval landscape

In het Oerlandschap vervult de binding met de aarde een centrale rol. Verf heeft plaats gemaakt voor natuurlijke materie als zand, klei, steen, hout en vezels. De aarde zelf is mijn pallet. De kwast is vervangen door mijn handen en de natuurkrachten. De elementen aarde, water, lucht en vuur kunnen zich in mijn werk letterlijk manifesteren. Het ontstaan van de werken is een organisch groeiend proces waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de materie wordt gezocht. De eigenschappen van de materie worden hierbij gekoesterd en benadrukt.

The bond with the earth plays a central role in the primeval landscape. Paint has made way for natural matter such as sand, clay, stone, wood and fibers. The earth itself is my pallet. The brush has been replaced by my hands and the forces of nature. The elements of earth, water, air and fire can literally manifest themselves in my work. The creation of the works is an organically growing process in which collaboration with the material is explicitly sought. The properties of matter are hereby cherished and emphasized.

Groeiende grotten | Growing Caves

Lantern Post

Zeven Oerlandschappen gebaseerd op zeven gedichten van Rik van Leeuwen. Dit project is als boek verkrijgbaar voor € 10,00 (ex verzendkosten)

Seven Primeval Landscapes based on seven poems by Rik van Leeuwen. This project is available as a booklet. €10,00 (ex shipping cost)

Boswerk | Forrest work

Big Chief

BIG CHIEF IS LIEF is een ode aan alle sjamanen, medicijnmannen en –vrouwen, indigokinderen en ieder ander voor wie wezenlijk contact met de natuur de normaalste zaak van de wereld is.

BIG CHIEF IS LIEF is a tribute to all Sjaman, Medicinemen and- women, Indigochildren and all others to whom vital contact with nature is business as usual.

Leileven | Slate life

Uitgangspunt van het Oerlandschap is daar waar de natuur zich heeft moeten schikken naar de mens. Deze werken zijn gegroeid uit de oude dakleien van de St. Jeroenskerk in mijn woonplaats Noordwijk.

Starting point for the primeval landscape is at the point where nature had to adapt to humans. These works are grown from the old roof slates from the St. Jeroenchurch in my hometown Noordwijk.

Roots

Deze serie (2006) is gegroeid op en om wortel en stam van de vezelhennepplant.

This series (2006) is grown on and around root and trunk of the fibre-hempplant.

Oerlandschappen | Primeval landscapes

Contact

w

mobil

+31 (0) 6 – 230 195 82

facebook

instagram

linkedin