Panta Rei

Het Panta Rei project is ontstaan vanuit de wens om de samenwerking met de aarde te verdiepen. Het verbinden van de monding van de Rijn met de bron van de rivier was de start van een creatieve stroom die mij nieuwe ervaringen en werken blijft geven. Onderdeel van het project is het bijhouden van een blog.
Hieronder vind je de werken die tot nu toe zijn ontstaan. Voor meer informatie kan je de link naar de bijbehorende blogpagina aanklikken. Naar beneden scrollend gaat terug in de tijd, terug naar het begin van het project.

The Panta Rei project arose from the desire to deepen cooperation with the earth. Connecting the mouth of the Rhine to the source of the river was the start of a creative flow that continues to give me new experiences and works. Part of the project is to maintain a blog.
Below you will find the works that have been created so far. For more information you can click the link to the corresponding blog page. Scrolling down takes you back in time to the beginning of the project.

De stroom van de materie / The flow of the matter.

De onverwachtte reis naar Zwitserland heeft geleid tot een nieuwe serie werken, de “Rheinsteinen”.

Daarnaast een verslag van de samenwerking bij  theatervoorstelling “Het pad van Mercurius”.

The unexpected trip to Switzerland led to a new series of works, the “Rheinsteinen”.

In addition, a report of the collaboration with theater production “Mercury’s footpath”.

Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang / The new balance of Yin and Yang.

Drie werken gemaakt rond de verhuizing naar een nieuw atelier.

Ook bleek ik nog niet klaar te zijn met de Rijn en belandde ik in het najaar van 2022 weer in Zwitserland.

Three works made around the move to a new studio.

It also turned out that I was not done with the Rhine yet and ended up back in Switzerland in the autumn of 2022

Standing Stones.

September 2021 kreeg ik de kans om te werken in Cill Rialaig in Zuidwest Ierland. Een inspirerende reis die nog lang zal nawerken. Een verslag van de reis en het werk wat daar is gemaakt is te vinden in dit blogbericht.

September 2021 I had the opportunity to work in Cill Rialaig in South West Ireland. An inspiring journey that will of influence for a long time to come. A report of the journey and the work that was done there can be found in this blog post.

De Nieuwe Wereld | The New World.

Van stichting Kunstklank kreeg ik de uitnodiging om iets te maken voor de kunstmanifestatie “De Nieuwe Wereld” op het landgoed Calorama in Noordwijk.  Op een prachtige plek is een Wachter van de Aarde verrezen als centrum van de installatie “De Nieuwe Wereld”.

The Kunstklank foundation invited me to make something for the art manifestation “The New World” on the Calorama estate in Noordwijk. A Guardian of the Earth has risen in a beautiful place as the center of the installation “The New World”.

Het Broeikaseffect | The Greenhouse effect

Bestaande Panta Rei kunstwerken vormden de basis voor een groeiende installatie waarbij de kunstwerken de dialoog aangingen met een groeiend hennepbos. Gedurende 3 seizoenen heb ik hierin mogen meebewegen. Het proces is vastgelegd in onderstaande blogberichten.

Existing Panta Rei artworks formed the basis for a growing installation in which the artworks entered into a dialogue with a growing hemp forest. I have been able to participate in this for 3 seasons. The process is documented in the blog posts below.

Het Broeikaseffect – Zaaien | The greenhouse effect – Sowing

Het Broeikaseffect – Groeien | The Greenhouse effect – Growing

Het Broeikaseffect – Transformatie | The Greenhouse effect – Transformation

Het Broeikaseffect – Transformatie 2 | The Greenhouse effect – Transformation 2

Het Broeikaseffect – Panta Rei | The Greenhouse effect – Panta Rei

Essentie, een tussenstand | Essence, an interlude

Vuur | Fire

Portret van de Sjamaan | Portrait of the Shaman

A dialogue between two worlds.

Wachters | Guardians

Nieuwe Rotsen | New Rocks

Schilden | Shields

Mus, Ma en Kleine Zwaan | Mus, Ma and Little Swan

Talking Drums

Death Lodge

De Kracht van Konijn | The Power of Rabbit

Zwellende Stenen | Swelling Stones – Noordwijk 2016

Zwellende Stenen | Swelling Stones – Noordwijk 2015

De Splitsing – Millingen 2015

De andere kant van de Stroom | The other side of the stream – Noordwijk 2015

De Bronnen | The Sources – Noordwijk 2015

Smeltende Stenen | Melting stones – Noordwijk 2015

Smeltende Stenen | Melting stones – Zwitserland 2014

Contact

w

mobil

+31 (0) 6 – 230 195 82

facebook

instagram

linkedin