Rotsen en stenen

Rocks and stones

De gesteentecyclus is de inspiratie voor deze werken. Onaantastbaar lijkende bergen verpulveren om als zand kalk of klei de wereld in te trekken, om vervolgens via de zeebodem en het binnenste van de aarde weer als berg tevoorschijn te komen. Ergens langs dit traject zijn deze werken tevoorschijn gekomen.

The rock cycle is the inspiration for these works. Untouchable mountains pulverize in order to go out into the world as sand, lime and clay. The journey continues via the seabed and the interior of the earth to appear again as mountain. These works have emerged somewhere along this route.

Tabletten​ | Tablets

Zand en kalk is het enige wat de tabletten nodig hadden om te verschijnen.

Lime and sand was the only thing the tablets needed to emerge.

Contact

w

mobil

+31 (0) 6 – 230 195 82

facebook

instagram

linkedin